Të fundit:

Qeveria mban mbledhje elektronike, ja vendimet që mori

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot mbledhje...

Mbi 70 aksidente trafiku për dy ditë, 8 persona të vdekur që nga janari

Aksidenti me përfundim tragjik që ndodhi të hënën tek...

Express: Shqipëria ka gjithçka që një turist mund të dëshirojë për pushime

Vendi befasues ka gjithçka që një turist mund të...
ISP BroadcastISP Broadcast

Bibliografia e Hasan Kaleshit

Extra AL PVC

Nga: Feti Mehdiu[1]

Prof. dr. Hasan Kaleshi, 1922-1976 për atë periudhë jo të gjatë të veprimtarisë së tij shkencore ka dhënë kontribut shumë të çmueshëm për shkencën në përgjithësi e për historinë e kulturës shqiptare dhe orientale në veçanti. Nga kjo bibliografi mund të shihet se Hasan Kaleshi që nga viti 1949, kur boton shkrimin e pare në Jeta e Re në Prishtinë, e deri në vitin 1976 kur ndërroi jetë, vazhdimisht të arriturat shkencore në hapësirën shqiptare ia prezantonte opinionit shkencor evropian e botëror. Ai, me pjesëmarrjen në Konferenca shkencore në Gjermani, Stamboll, Bullgari, Itali, Greqi e gjetiu, jepte zërin se në hapësirën shqiptare shkenca ka zënë fill dhe po ecën drejt të arriturave shkencore botërore. Me prezantimin e botimeve shkencore te shqip­tarët, që e bënte në gjuhën gjermane, por edhe atë turke, angleze, serbe etj., u bë një dritare e shkencës shqiptare kah Evropa e bota.

Përveç kësaj, në leksikonet që botoheshin në Gjermani arriti të prezantojë rreth njëzet figura të historisë dhe të kulturës shqiptare; shumë libra që botoheshin në gjuhën shqipe, sidomos nga fusha e historisë, i vuri në tryezën e opinionit shkencor botëror; kurse, veprat që lindnin në orientin islam i vuri përpara studiuesve dhe lexuesve shqiptarë.

Kjo bibliografi, për të cilën mendojmë se mund të jetë më e ko­m­pletuara që botohet deri tash, pa ngul këmbë se është e përkryer, do t’i shërbejë hulumtuesve dhe studiuesve të ri të vazhdojnë aty ku e la Hasan Kaleshi.

Në fillim, për arsye praktike, në mënyrë që të mos përsëriten titujt e organeve të shtypit ku botonte Hasan Kaleshi, gjermanisht, frëngji­sht, serbisht, turqisht etj., po japim shkurtesat që janë përdor në bib­li­ografi.

 

Shkurtesat

 1. BLGS – Biografiche Lexikon zür Gesichte Südosteuropas, München.
 2. BNKS – Bigorski Naučni Kulturni Sobiri, Gostivar
 3. BFF – Buletini i Fakultetit Filozofik – Prishtinë
 4. BMK – Buletini i Muzeut të Kosovës – Prishtinë
 5. FPA – Federata Panshqiptare e Amerikës – New York
 6. GINI – Glasnik na Institut za nacionalna istoria – Skopje
 7. GND – Godišnjak naučnog društva, NRBiH, – Sarajevë
 8. GMKM – Glasnik Muzeja Kosova i Metohije – Prishtina
 9. GJA – Gjurmime Albanologjike – Prishtinë
 10. IA – Islam Ansiklopedisi, Istanbul
 11. LIW – Lexikon der Islarnischen Welt, Stutgart – Berlin – Mainz
 12. MK – Mlada Kultura – Beograd
 13. KN – Književne Novine – Beograd
 14. NIN – Nedeljne Informativne Novine – Beograd
 15. FV – Flaka e Vëllazrimit – Shkup
 16. JR – Jeta e Re – Prishtinë
 17. PKJIF – Prilozi za književnost, jezik, istorju i Folklor, Beograd
 18. POF – Prilozi za Orijentalnu filologiju – Sarajevo
 19. RBI – Revija Balkanološkog Instituta u Sarajevu
 20. SL – Studenski list – Beograd
 21. SM – Socijalna Misao- Beograd
 22. SF – Südost – Forschungen – München
 23. SK – Starine Kosova – Prishtinë
 24. TDK – Türk Dil Kurumu – Istanbull
 25. TTK – Türk Tarih Kurumu
 26. UV – Univerzitetski Vesnik – Beograd
 27. VAK – Vjetar i Arkivit të Kosovës – Prishtinë
 28. ZAM – Zbornik na arkeološki muzej – Skopje
 29. ZFF – Zbornik Filozofskog Fakulteta, Beograd dhe ZFF-Prishti­në
 30. ZR – Zani i Rinisë – Prishtinë
 31. Botime të veçanta:
 32. Hasan Kaleši – Mehmed Mehmedovski, Tri vakufnami na Kača­ni­kli Mehmed Paša, Skopje 1958, (me faksimile, dhe rezime në gjuhën frënge p.p 1-100, bot. Institut za Nacionalna Istorija).
 33. Mahmud Tejmur, Beleg na čeloto, Izbor i prevod od arapski dr. Hasan Kaleshi str. 160, Skopje, 1964 (bot. “Kočo Racin” )
 34. Mahmud Tejmur, Haxhi Qelebiu dhe tregime tjera, përktheu nga ara­bishtja dr. Hasan Kaleshi, Prishtinë, 1968, 160 faqe (bot. “Rili­ndja” edicioni: Shkrimtarë botëror.)
 35. Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku, Priština, 1972, str. 356, n. 8, rezyme në gjuhën shqipe dhe gjer­ma­ne. (bot. Zajednica Naučnih Ustanova Kosova, stu­dije, knj. 23).[2]
 36. Hasan Kaleshi Ibrahim Temo: Frymëzues revolucionar dhe mendimtar nga Struga, New York, 1982, f. 62. (Pergatiti Idriz Lamaj).
 37. Hasan Kaleši – Kamil a-Buhi, Srpskohrvatsko – arapski rječnik, Sarajvo, 1988, p. 706. (bot. Starješinstvo islamske zajednice BiH, Hrva­tske i Slovenije)
 38. Hasan Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame,[3] Pri­zren, 1411(1991), 112.f.
 39. Hasan Kaleshi, Vepra – 1: Studime, Publicistikë, Shkup, 1996, f. 232. (Përgatiti për shtyp Feti Mehdiu, shtypin e financoi Safet Purellku. Botoi: Logos-A, Shkup.)
 40. Botime sipas kronologjisë …/TV Arbëria
spot_img

Të fundit

Pse njerëzit merren me thashetheme?

Pyetja që lind shpesh në mendjet e njerëzve është...

Po vjen telefoni Barbie

Kompania HMD, e cila është përgjegjëse për telefonat Nokia,...

Barcelona po shqyrton mundësinë për t’i bërë një ofertë yllit francez që i skadon kontrata në verë

Barcelona me shumë gjasa do të jetë në ‘gjueti’...

10 rregulla për fjalime që do të mbahen mend

Edhe në biznes, idetë e mira mund të formësojnë...

Pse njerëzit merren me thashetheme?

Pyetja që lind shpesh në mendjet e njerëzve është pse na pëlqejnë thashethemet e mbi të gjitha pse i bëjmë ato? Përgjigja më e shkurtër...

Po vjen telefoni Barbie

Kompania HMD, e cila është përgjegjëse për telefonat Nokia, do të “ringjallë” telefonin e përdorur nga Barbie. Nëse keni pyetur veten se kur markat do...

Barcelona po shqyrton mundësinë për t’i bërë një ofertë yllit francez që i skadon kontrata në verë

Barcelona me shumë gjasa do të jetë në ‘gjueti’ për lojtarët e lirë këtë verë në përpjekje për të ndërtuar ekipin e tyre pa...