“Emrin Kosovë ia kemi falë Serbisë, ne jemi Shqipëri”, thotë Shemi

Këngëtari Shemsi Krasniqi ka theksuar se është gjithmonë pro...

Dëshmitarët rrëfejnë për maltretimet e të burgosurve shqiptarë nga i akuzuari për krime lufte, Dragisha Millenkoviq

Në Gjykatën e Prishtinës, më 20.06.2024, është mbajtur seanca...

Vdes një 47-vjeçare në Prizren pas rënies në hapësirën e ashensorit

Një grua ka humbur jetën mbrëmjen e së enjtes...
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bibliografia e Hasan Kaleshit

Extra AL PVC

Nga: Feti Mehdiu[1]

Prof. dr. Hasan Kaleshi, 1922-1976 për atë periudhë jo të gjatë të veprimtarisë së tij shkencore ka dhënë kontribut shumë të çmueshëm për shkencën në përgjithësi e për historinë e kulturës shqiptare dhe orientale në veçanti. Nga kjo bibliografi mund të shihet se Hasan Kaleshi që nga viti 1949, kur boton shkrimin e pare në Jeta e Re në Prishtinë, e deri në vitin 1976 kur ndërroi jetë, vazhdimisht të arriturat shkencore në hapësirën shqiptare ia prezantonte opinionit shkencor evropian e botëror. Ai, me pjesëmarrjen në Konferenca shkencore në Gjermani, Stamboll, Bullgari, Itali, Greqi e gjetiu, jepte zërin se në hapësirën shqiptare shkenca ka zënë fill dhe po ecën drejt të arriturave shkencore botërore. Me prezantimin e botimeve shkencore te shqip­tarët, që e bënte në gjuhën gjermane, por edhe atë turke, angleze, serbe etj., u bë një dritare e shkencës shqiptare kah Evropa e bota.

Përveç kësaj, në leksikonet që botoheshin në Gjermani arriti të prezantojë rreth njëzet figura të historisë dhe të kulturës shqiptare; shumë libra që botoheshin në gjuhën shqipe, sidomos nga fusha e historisë, i vuri në tryezën e opinionit shkencor botëror; kurse, veprat që lindnin në orientin islam i vuri përpara studiuesve dhe lexuesve shqiptarë.

Kjo bibliografi, për të cilën mendojmë se mund të jetë më e ko­m­pletuara që botohet deri tash, pa ngul këmbë se është e përkryer, do t’i shërbejë hulumtuesve dhe studiuesve të ri të vazhdojnë aty ku e la Hasan Kaleshi.

Në fillim, për arsye praktike, në mënyrë që të mos përsëriten titujt e organeve të shtypit ku botonte Hasan Kaleshi, gjermanisht, frëngji­sht, serbisht, turqisht etj., po japim shkurtesat që janë përdor në bib­li­ografi.

 

Shkurtesat

 1. BLGS – Biografiche Lexikon zür Gesichte Südosteuropas, München.
 2. BNKS – Bigorski Naučni Kulturni Sobiri, Gostivar
 3. BFF – Buletini i Fakultetit Filozofik – Prishtinë
 4. BMK – Buletini i Muzeut të Kosovës – Prishtinë
 5. FPA – Federata Panshqiptare e Amerikës – New York
 6. GINI – Glasnik na Institut za nacionalna istoria – Skopje
 7. GND – Godišnjak naučnog društva, NRBiH, – Sarajevë
 8. GMKM – Glasnik Muzeja Kosova i Metohije – Prishtina
 9. GJA – Gjurmime Albanologjike – Prishtinë
 10. IA – Islam Ansiklopedisi, Istanbul
 11. LIW – Lexikon der Islarnischen Welt, Stutgart – Berlin – Mainz
 12. MK – Mlada Kultura – Beograd
 13. KN – Književne Novine – Beograd
 14. NIN – Nedeljne Informativne Novine – Beograd
 15. FV – Flaka e Vëllazrimit – Shkup
 16. JR – Jeta e Re – Prishtinë
 17. PKJIF – Prilozi za književnost, jezik, istorju i Folklor, Beograd
 18. POF – Prilozi za Orijentalnu filologiju – Sarajevo
 19. RBI – Revija Balkanološkog Instituta u Sarajevu
 20. SL – Studenski list – Beograd
 21. SM – Socijalna Misao- Beograd
 22. SF – Südost – Forschungen – München
 23. SK – Starine Kosova – Prishtinë
 24. TDK – Türk Dil Kurumu – Istanbull
 25. TTK – Türk Tarih Kurumu
 26. UV – Univerzitetski Vesnik – Beograd
 27. VAK – Vjetar i Arkivit të Kosovës – Prishtinë
 28. ZAM – Zbornik na arkeološki muzej – Skopje
 29. ZFF – Zbornik Filozofskog Fakulteta, Beograd dhe ZFF-Prishti­në
 30. ZR – Zani i Rinisë – Prishtinë
 31. Botime të veçanta:
 32. Hasan Kaleši – Mehmed Mehmedovski, Tri vakufnami na Kača­ni­kli Mehmed Paša, Skopje 1958, (me faksimile, dhe rezime në gjuhën frënge p.p 1-100, bot. Institut za Nacionalna Istorija).
 33. Mahmud Tejmur, Beleg na čeloto, Izbor i prevod od arapski dr. Hasan Kaleshi str. 160, Skopje, 1964 (bot. “Kočo Racin” )
 34. Mahmud Tejmur, Haxhi Qelebiu dhe tregime tjera, përktheu nga ara­bishtja dr. Hasan Kaleshi, Prishtinë, 1968, 160 faqe (bot. “Rili­ndja” edicioni: Shkrimtarë botëror.)
 35. Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku, Priština, 1972, str. 356, n. 8, rezyme në gjuhën shqipe dhe gjer­ma­ne. (bot. Zajednica Naučnih Ustanova Kosova, stu­dije, knj. 23).[2]
 36. Hasan Kaleshi Ibrahim Temo: Frymëzues revolucionar dhe mendimtar nga Struga, New York, 1982, f. 62. (Pergatiti Idriz Lamaj).
 37. Hasan Kaleši – Kamil a-Buhi, Srpskohrvatsko – arapski rječnik, Sarajvo, 1988, p. 706. (bot. Starješinstvo islamske zajednice BiH, Hrva­tske i Slovenije)
 38. Hasan Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame,[3] Pri­zren, 1411(1991), 112.f.
 39. Hasan Kaleshi, Vepra – 1: Studime, Publicistikë, Shkup, 1996, f. 232. (Përgatiti për shtyp Feti Mehdiu, shtypin e financoi Safet Purellku. Botoi: Logos-A, Shkup.)
 40. Botime sipas kronologjisë …/TV Arbëria
spot_img

Të fundit

Barcelona shpresonte ta shiste, por lojtari po largohet si i lirë

Barcelona ka të ngjarë të humbasë një tarifë transferimi...

“Emrin Kosovë ia kemi falë Serbisë, ne jemi Shqipëri”, thotë Shemi

Këngëtari Shemsi Krasniqi ka theksuar se është gjithmonë pro...

Dëshmitarët rrëfejnë për maltretimet e të burgosurve shqiptarë nga i akuzuari për krime lufte, Dragisha Millenkoviq

Në Gjykatën e Prishtinës, më 20.06.2024, është mbajtur seanca...

Mësoni sa hapa duhet patjetër t’i bëni në ditë për të hequr peshën trupore

Ecja është ndihmues esencial i heqjes së peshës, mbajtjes...

Barcelona shpresonte ta shiste, por lojtari po largohet si i lirë

Barcelona ka të ngjarë të humbasë një tarifë transferimi për Sergino Dest, pas një lëndimi serioz të ligamentit të kryqëzuar të përparmë. Blaugranët mund të...

“Emrin Kosovë ia kemi falë Serbisë, ne jemi Shqipëri”, thotë Shemi

Këngëtari Shemsi Krasniqi ka theksuar se është gjithmonë pro bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë dhe sipas tij tashmë jemi bashkuar. Ai ka thënë se emri...

Dëshmitarët rrëfejnë për maltretimet e të burgosurve shqiptarë nga i akuzuari për krime lufte, Dragisha Millenkoviq

Në Gjykatën e Prishtinës, më 20.06.2024, është mbajtur seanca e radhës ndaj Dragisha Millenkoviq, i akuzuar për krime lufte në Kosovë. Në këtë seancë janë...